Elettricità primaria

25/06/2020

Elettricità generata da processi primari quali reazioni nucleari, energia idroelettrica, geotermica ecc.